Tack till alla trogna klickare

Klicket har nu avvecklats, läs om det i vårt nyhetsbrev. Du är hjärtligt välkommen att sponsra Naturarvet på andra sätt. Besök vår hemsida snart igen för att se fler uppdateringar.
Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.

Bevara Sveriges gammelskog!


PÅGÅENDE INSAMLING: SKARNHÅLANS GAMMELSKOG

Ge en öronmärkt gåva till Skarnhålans gammelskog genom att KLICKA HÄR!

Naturarvet toppade Biologiska mångfaldens dag 2018 genom att skriva kontrakt på Skarnhålans gammelskog, 40 ha äkta gammelskog med de högsta naturvärdena i hela Risveden. Nu har vi chansen att knyta ihop ett ännu större sammanhängande skyddat område med Solliden och Iglekärr i väster, Ekliden centralt och Skarnhålan i öster. Läs mer om denna fantastiska nyhet på denna sida!


VAR MED OCH SKYDDA GAMMELSKOG!

naturarvet_utsikt_banner

Bli skogsfadder – KLICKA HÄR!

Ge en gåva till Naturarvet direkt genom att KLICKA HÄR!

Swish 9011172 | BG 901-1172 | PG 901117-2

Gammelskog är ett ekosystem med lång kontinuitet, en skog i balans, många olika träd i olika åldrar och med död ved som rakor och lågor. Där finns livsrum för en mångfald av växter och djur, som också är en del av gammelskogen. Där får kolet lagras och ligga kvar i orörd mark. Där trivs du och jag för vi kan uppleva harmonin i det vilda, det tysta, det glädjerika sköna.

Var med på resan och bygg ett naturarv av svensk gammelskog genom Naturarvet. Hittills har tre skogar skyddats genom Naturarvets arbete. Nu är ambitionen att öka takten och skydda fler skogar snabbare. När vi är många tillsammans så går det. Privatpersoner, företag, andra organisationer, skogsägare – hela folket – Din och min insats skyddar Sveriges sista gammelskogar!


NÄSTA SKOG: TILL GAMMELGRANENS MINNE

Insamlingen Till Gammelgranens Minne hedrar symbolen för Iglekärrs gammelskog, Gammelgranen, som dog under skogsbranden i maj 2018. Det 600 ha av ett stort brandfält som Naturarvet pekade ut i Härjedalen har nu avsatts frivilligt av nya ägaren Stora Enso. Vi har fått en preliminär rapport om att såväl björn som skogsfågel smaskar i sig vårprimörer och trivs på den nya brännan.

Vi har redan tittat på en del andra områden som inte har brunnit. Vi har ännu inte lyckats med att lokalisera en skog som har rätt kriterier och är till salu. Du får gärna tipsa oss om gammelskogsområden som är skyddsvärda och kan tänkas vara till salu.

Klicka här för att läsa mer om insamlingen.

Klicka här för att ge ditt löfte till insamlingen. Klicka här för att ge en gåva direkt.

Senaste nyheterna

  • Naturarvet budar just nu på en magisk gammelskog på Gräsö i norra Roslagen. Vill du vara med och rädda den från avverkningar och gallringar inom närmsta året så är du välkommen att bidra till Naturarvets insamling. Läs mer genom att klicka här nedan.

    Läs mer
  • Tack till alla som klickat för skogen genom åren – nu går Klicket i graven. Vi kommer att annonsera i april och samtidigt lansera nya uppdateringar av vår hemsida. Skarnhålans insamling fortsätter tills vi är i mål – ingenting är säkrare än våra passionerade givare. Ännu en ny styrelsemedlem! Läs mer i vårt nyhetsbrev!

    Läs mer
  • ATL har torsdagen 13/2 en artikel om Naturarvet. Kortfattat beskriver den Naturarvets verksamhet och att vi söker gammelskog att köpa men att det inte är lätt att hitta. Intervjuaren ställer också en fråga om Naturarvets påstående att det är bra för klimatet att bevara gammelskog. På det svarar verksamhetledare Lo jarl: – Det råder lite olika […]

    Läs mer