Stäng ×

Senaste nyheterna

  • Köp ett örhänge och bevara 10 kvadratmeter gammelskog!

    Läs mer
  • Just nu ringer Ywonne och Lo Jarl runt till Naturarvets givare.

    Läs mer
  • Problem med att se namnen på gåvobeviset? Klicka här för en förklaring och hjälp med att lösa problemet.

    Läs mer

Gör ett klick för Iglekärr!

Varje klick räddar en bit skog

03.456.758:72 kr kvar att samla in

Skyddad för evigt

Verlevatten

Naturarvet är en stiftelse och styrs av stiftelselagen och av våra stadgar som tydligt talar om att den skog vi köper in inte får säljas eller användas för skogsbruk utan ska bevaras orörd för all framtid.

Vi kan inte ändra i stadgarna även om vi skulle vilja. Det är till och med så att den skog som Naturarvet äger har en högre grad av skydd än ett vanligt naturreservat eftersom myndigheterna när som helst kan upphäva reservatet. Det kan inte vi.