Stäng ×

Klicka för Gammelskogen!

Vänta på sponsorns sida. Då räddas en bit skog.

00.073.901:84 kr insamlat

Bevara Sveriges gammelskog!


VAR MED OCH SKYDDA GAMMELSKOG!

naturarvet_utsikt_banner

Bli skogsfadder – KLICKA HÄR!

Ge en gåva till Naturarvet direkt genom att KLICKA HÄR!

Swish 9011172 | BG 901-1172 | PG 901117-2

Gammelskog är ett ekosystem med lång kontinuitet, en skog i balans, många olika träd i olika åldrar och med död ved som rakor och lågor. Där finns livsrum för en mångfald av växter och djur, som också är en del av gammelskogen. Där får kolet lagras och ligga kvar i orörd mark. Där trivs du och jag för vi kan uppleva harmonin i det vilda, det tysta, det glädjerika sköna.

Var med på resan och bygg ett naturarv av svensk gammelskog genom Naturarvet. Hittills har tre skogar skyddats genom Naturarvets arbete. Nu är ambitionen att öka takten och skydda fler skogar snabbare. När vi är många tillsammans så går det. Privatpersoner, företag, andra organisationer, skogsägare – hela folket – Din och min insats skyddar Sveriges sista gammelskogar!


SKARNHÅLANS GAMMELSKOG

Ge en öronmärkt gåva till Skarnhålans gammelskog genom att KLICKA HÄR!

Naturarvet toppade Biologiska mångfaldens dag 2018 genom att skriva kontrakt på Skarnhålans gammelskog, 40 ha äkta gammelskog med de högsta naturvärdena i hela Risveden. Nu har vi chansen att knyta ihop ett ännu större sammanhängande skyddat område med Solliden och Iglekärr i väster, Ekliden centralt och Skarnhålan i öster. Läs mer om denna fantastiska nyhet på denna sida!


TILL GAMMELGRANENS MINNE

Insamlingen Till Gammelgranens Minne hedrar symbolen för Iglekärrs gammelskog, Gammelgranen, som dog under skogsbranden i maj 2018. 600 ha brandhärjad skog i Härjedalen har pekats ut av Naturarvet som gammal skyddsvärd skog som nu är brandfält. Marken byter ägare vid årsskiftet och vi för samtal med den nya ägaren om hur området ska skyddas.

Klicka här för att läsa mer om insamlingen.

Klicka här för att ge ditt löfte till insamlingen. Klicka här för att ge en gåva direkt.

Senaste nyheterna

  • #GivingTuesday Givandets tisdag startade som en kick-off av den stora givar-säsongen (d.v.s. efter Black Friday och Thanksgiving i USA). Det gäller att under givandets tisdag och följande månad genom sociala media göra väl tillsammans för ett ändamål som verkar för något som inte alls är konsumtion, till skillnad från Svarta fredagen, som handlar om konsumtion. […]

    Läs mer
  • 100 000-klubben Även vår folkkäre gammelskogs-målare John Bauer hade sina svarta dagar. Han visste att när yxan gått igenom skogen så var den död, som skog. Han vandrade ofta i skogen för att få inspiration till sina magiska målningar. Ett hygge kunde också vara en inspiration – till att se svärtan i världen – se […]

    Läs mer
  • 1 miljon kronor till Skarnhålans gammelskog är sökta Naturarvet har ansökt om bidrag från Länsstyrelsen till Skarnhålans gammelskog och fått mycket positiva signaler på ett belopp om 1 miljon kronor. Om det går hela vägen till att bli beviljat via Naturvårdsverket så betyder det att vi med hittills betalade och avsatta medel, behöver samla in […]

    Läs mer