Stäng ×

Klicka för Gammelskogen!

Vänta på sponsorns sida. Då räddas en bit skog.

00.048.225:84 kr insamlat

Bevara Sveriges gammelskog!


TILL GAMMELGRANENS MINNE

Insamlingen Till Gammelgranens Minne hedrar symbolen för Iglekärrs gammelskog, Gammelgranen, som dog under skogsbranden i maj 2018. Naturarvet ska före årsskiftet säkra 10 miljoner kr för att kunna förvärva 600 ha brandhärjad skog i Härjedalen.

Klicka här för att läsa mer om insamlingen.

Klicka här för att ge ditt löfte till insamlingen.

Klicka här för att ge en gåva direkt.


SKARNHÅLANS GAMMELSKOG

Ge en öronmärkt gåva till Skarnhålans gammelskog genom att KLICKA HÄR!

Naturarvet toppade Biologiska mångfaldens dag 2018 genom att skriva kontrakt på Skarnhålans gammelskog, 40 ha äkta gammelskog med de högsta naturvärdena i hela Risveden. Nu har vi chansen att knyta ihop ett ännu större sammanhängande skyddat område med Solliden och Iglekärr i väster, Ekliden centralt och Skarnhålan i öster. Läs mer om denna fantastiska nyhet på denna sida!


VAR MED OCH SKYDDA GAMMELSKOG!

naturarvet_utsikt_banner

Bli skogsfadder – KLICKA HÄR!

Ge en gåva till Naturarvet direkt genom att KLICKA HÄR!

Swish 9011172  |  BG 901-1172  |  PG 901117-2

Gammelskog är ett ekosystem med lång kontinuitet, en skog i balans, många olika träd i olika åldrar och med död ved som rakor och lågor. Där finns livsrum för en mångfald av växter och djur, som också är en del av gammelskogen. Där får kolet lagras och ligga kvar i orörd mark. Där trivs du och jag för vi kan uppleva harmonin i det vilda, det tysta, det glädjerika sköna.

Var med på resan och bygg ett naturarv av svensk gammelskog genom Naturarvet. Hittills har tre skogar skyddats genom Naturarvets arbete. Nu är ambitionen att öka takten och skydda fler skogar snabbare. När vi är många tillsammans så går det. Privatpersoner, företag, andra organisationer, skogsägare – hela folket – Din och min insats skyddar Sveriges sista gammelskogar!

Senaste nyheterna

  • 1 miljon kronor till Skarnhålans gammelskog är sökta Naturarvet har ansökt om bidrag från Länsstyrelsen till Skarnhålans gammelskog och fått mycket positiva signaler på ett belopp om 1 miljon kronor. Om det går hela vägen till att bli beviljat via Naturvårdsverket så betyder det att vi med hittills betalade och avsatta medel, behöver samla in […]

    Läs mer
  • Forskarna är överens om att all avverkning av naturskogar måste stoppas för att vi ska ha en chans att undgå mer än 1,5° uppvärmning. Dessutom behöver skövlade skogar restaureras. Framförallt måste kvarvarande naturskogar bevaras orörda. Det är bråttom! Enligt statistik- meddelande från SCB 2015 kommer det att vara för sent 2030. Det har artdatabanken räknat […]

    Läs mer
  • Vid utdelningen av Naturbonusen 2018 spelade Peter @inivildmarken Persson in en video. Vi har kortat ner till avsnittet som handlar om Naturarvet där Lo och Ywonne Jarl på fem minuter förklarar vad Naturarvet är och vad vi vill att priset om 850 000 kr ska gå till. Spela videon genom att klicka på spela-knappen. Få […]

    Läs mer